Plzeňské sympozia

Pavel Šidlák

Vodník, "kníže smrti a temnosti"

s. 129–137, resumé s. 137-138

Studie ukazuje vztah démonického světa ke kategoriím „temna" a „světla". Za zástupce démonické oblasti je zvolen vodník, postava v českém mytologickém systému pevně zakořeněná a v mnoha aspektech specifická. Ukazuje se tu jednak intuitivní spojení démonického světa a pólu „temného"; toto spojení je ovšem demaskováno jako zpětná interpretace křesťanského myšlenkového světa a je zároveň relativizováno schopností démonických postav, jak ji zobrazuje umění, participovat stejně tak na „temném" jako na „světlém" chronotopu. Skutečná „temnota" této postavy, díky níž je vodník a obecně démonický svět pro umění dodnes lákavým tématem, se tak ukazuje v jeho ne-lidskosti, nepoznatelnosti a neuchopitelnosti.

Klíčová slova: folklor - mytologie - vodník

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist