Plzeňské sympozia

Vít Vlnas

Temno před "Temnem" (a po něm)

s. 47–60, resumé s. 60–62

Historický román Temno od Aloise Jiráska, zasazený do období vlády Karla VI. a knižně vydaný poprvé roku 1915, propůjčil svůj literární název celé epoše vrcholného baroka. Označení „temno" se dokonce stalo oficiálním historiografickým termínem. Stalo se tak i přesto, že autorův pohled na danou dobu (jedná se o časový úsek 1723 - 1729 tj. od české královské korunovace Karla VI. do svatořečení Jana Nepomuckého) je ve skutečnosti vyvážený a nijak neakcentuje „temné" tóny v rámci dané historické epochy. Motto románu vztahuje název knihy k pasáži z Izajášova proroctví (8.20), která pracuje s obrazem metafyzického „temna", jež stíhá nepřátele Hospodinovy - u Jiráska pak obecně nositele duchovní nesnášenlivosti. Biblický motiv temnoty užil jako metaforu pro aktuální historickou situaci již František Jan Vavák (1741 - 1816), jehož dílo Jirásek dobře znal. V satiře s titulem Tma ve dne jako v noci (1796) vylíčil francouzskou revoluci jako konec („zatmění") ducha osvícenství s odkazem na Pavlovy epištoly („Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?", 2K 6.14). Jestliže doba vrcholného baroka, vyznačená vládou Karla VI., byla i zásluhou Jiráskovy knihy vnímána v moderní historiografické literatuře jako „temná", v minulosti tomu bylo podstatně jinak. Osvícenští autoři sice neschvalovali náboženskou intoleranci, ale jinak chápali tuto epochu jako éru kulturního a uměleckého rozkvětu a především dlouhodobého míru, který tolik kontrastoval s neklidnými poměry, trvajícími od poloviny 18. století až do konce napoleonských válek. Tento obraz do jisté míry převzala i novodobá katolická historiografie. Dezinterpretace, které se na Jiráskově díle dopustil v padesátých letech 20. století komunistický ideolog Zdeněk Nejedlý, pouze dovršila sérii účelových výkladů a manipulací.

Klíčová slova: Alois Jirásek - literatura česká 19. stol. - František Jan Vavák - Josef Svátek - Adolf Kašpar - román Aloise Jiráska Temno - dějiny české, raný novověk

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist