Plzeňské sympozia

Zdeněk R. Nešpor

Světlo sociologie nad českou kotlinou

s. 28–34, resumé s. 34–35

Příspěvek tematizuje a kriticky hodnotí vstup sociologie do českého prostředí, na akademickou půdu i do intelektuálních a veřejných diskusí. Konstatuje relativní časnost a šíři tohoto vstupu, na poměry malého evropského národa zcela výjimečné: od sedmdesátých či osmdesátých let 19. století začala vznikat bohatá, institucionálně dobře zakotvená a množstvím svých děl i společenským ohlasem unikátní intelektuální tradice. Ať už byla orientována spíše teoreticky, nebo směřovala k sociálnímu reformismu, stala se nedílnou součástí veřejného prostoru. Za její standardní atributy byla přitom považována pokrokovost, vědeckost a sociální citlivost. Stínem bylo to, že dlouho nedocházelo k přesnějšímu teoreticko-metodologickému vymezení sociologie, sloužila spíše jako propagační nálepka zastřešující různé typy úvah o společnosti a/nebo snahy o její řízení a reformy. Při tom všem zůstala raná česká sociologie povýtce akademickou disciplínou a ani její reálný mezinárodní či historický ohlas, projevující se skutečnou znalostí a aplikací jejích výsledků, nebyl velký. Světlo, které česká sociologie pozdního 19. a raného 20. století do české společnosti toužila přinést, osvítilo především ji samotnou a její protagonisty - společnosti neublížilo, ale ani příliš nepomohlo.

Klíčová slova: sociologie česká - sociologie-dějiny - sociologie-počátky - sociologie a sociální reformismus - sociologie a politika

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist