Plzeňské sympozia

Miloš Havelka

Úvodní slovo. Poznámky k metaforice tématu

7–15, resumé s. 15-16

S využitím prostředků a částečně i materiálu metaforologie německého historika idejí Hanse Blumenberga stať interpretuje organizující i noetické působení některých typických metafor novověku (theatrum mundi, nuda veritas) ve ve sféře lidského vědění. Na této folii se soustředí na podoby působení metafor „světla" a „tmy" (včetně jejich komplementárnosti) od raného osvícenství, naznačuje jejich přesuny jak do etiky, axiologie, a v souvislosti s kategorií racionální „kritiky" i do historiografie a politiky. Jako jejich nejvýraznější přítomnost pak ukazuje na kategorii „rozdvojení" (Entzweiung) člověka a světa, objektivity a niternosti, rozumu a víry atd. v německé klasické filosofii, a připomíná její další působení v XIX. století.


Klíčová slova: poznání - metaforologie - absolutní metafory - Hans Blumenberg

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist