Plzeňské sympozia

Pavel Šopák

Periferie periferie: koncept muzea pro Rakouské Slezsko (k dvoustému výročí Gymnazijního muzea v Opavě)

s. 353–363, resumé s. 364–365

Příspěvek prezentuje napětí mezi centrem a periferií na problematice Gymnazijního muzea v Opavě, založeného v roce 1814, tedy jako jednoho z prvních v monarchii. Dvojí užití slova periferie v titulu příspěvku vyjadřuje komplikovanost vztahu muzea ke struktuře politické moci i k místním mocenským a kulturním elitám a jejich institucím. Slezsko nebylo samostatnou provincií státu, nýbrž součástí jeho moravskoslezské provincie. V důsledku toho muzeum v Opavě působilo nadále jako Gymnasialmuseum, přes obsáhlost svých sbírek. Jestliže do roku 1850 byla jeho existence administrativně složitá, stala se poté ještě komplikovanější. De iure nebylo zařízením ani státním, ani zemským, ani městským, ani soukromým, a na jeho provozu se podílely různé subjekty. Situace muzea se zhoršila po zrušení země slezské (1928), kdy slezský region začal být spravován z Brna, stejně jako předtím v letech 1783–1850. Stopadesátileté provizorium muzea skončilo s protektorátem roku 1939 transformací muzea v přírodovědné oddělení Říšského župního muzea. Takto jeho existence pokračovala administrativně, ale poté byla jeho materiální podstata – tj. muzejní sbírky (zejména přírodovědné) a knihovna – na jaře 1945 prakticky zničena.

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist