Plzeňské sympozia

Kateřina Piorecká

Z „nočních potůlek“ Josefa Kajetána Tyla. Periferie v Obrazech ze života mého ve 30. letech 19. století

s. 342–351, resumé s. 351–352

Kolem poloviny 30. let 19. století došlo k transferu žánru obrazu ze života, později podle ruského vzoru nazvaného črta, do českojazyčného literárního prostoru. Postupně se definoval jako drobná bezsyžetová próza či krátká próza s jednoduchou fabulí, rozvolněnou kompozicí, jež se pohybuje na rozhraní publicistiky a beletrie a vyjadřuje subjektivní stanovisko autora k zobrazovaným jevům. Tematicky se tento proud obrátil především k tématu města a jeho sociálním problémům. Každodennost velkoměsta a jeho geografická i sociální periferie byla doposud z estetické perspektivy soudobé české společnosti vnímána jako šokující nepatřičnost. Tylův nedokončený cyklus Z nočních potůlek po městách prazských zavedl čtenáře vůbec poprvé přivedl mezi prostitutky, alkoholiky a falešné hráče. V polovině 30. let byl spolu s Máchovou Marinkou ojedinělým pokusem vnést do české literatury dosud opomíjené téma i nové postupy psaní, jež můžeme označit za protorealistické.

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist