Plzeňské sympozia

Jakub Rákosník

Vynalezení nezaměstnanosti v 19. století

s. 319–328, resumé s. 329

Článek se zabývá fenoménem nezaměstnanosti v Rakousku v 19. století. Vychází z konstruktivistického metodologického přístupu, kdy nezaměstnanost je chápána jako sociální konstrukce, konkrétně konstrukce statistická, lingvistická a institucionální. Demonstruje odlišnou konceptualizaci nezaměstnanosti v 19. a 20. století. V důsledku těchto rozdílů pak nutně příčinnost nezaměstnanosti je vysvětlována odlišně a stejně tak jsou i nástroje k řešení voleny jiné. Přelom v nahlížení na fenomén nezaměstnanosti nastal v poslední čtvrtině 19. století v důsledku zkušenosti s vleklou hospodářskou krizí.

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist