Plzeňské sympozia

Jindřich Vybíral

„Pravdivý styl“ našich staveb pro chudé. Pražský chudobinec pod Vyšehradem a jeho architektura

s. 284–294, resumé s. 295–296

Příspěvek se ve svém úvodu zabývá tím, jak se od počátku 19. století institucionální péče o nemajetné občany promítala do podoby ústavů pro ně budovaných. Forma příslušných staveb vycházela v tradici osvícenství jak z úvah o ideální stylové podobě veřejné architektury, tak také z praktických potřeb finanční úspornosti. Vlastním tématem příspěvku je městský chudobinec, koncem 19. století největší sociální ústav pražské obce, zpočátku s asi 400 chovanci. Areál tohoto ústavu vznikl přestavbou a rozšířením středověkého špitálu pod Vyšehradem, zrušeného Josefem II. a obnoveného roku 1808. Příspěvek sleduje historii přestavby a rozšíření areálu z let 1881–1885, stejně jako vnitřní uspořádání chudobince a vybavení jednotlivých prostor. Modernizace tohoto ústavu byla Prahou pojata jako její reprezentace coby vzoru moderní veřejné správy, a z hlediska architektury se projevila hlavně ve výpravnosti fasád modernizovaného areálu a jejich sochařské výzdoby. Příspěvek dokumentuje místní veřejnou odezvu na toto dílo, včetně dobových analogií.

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist