Plzeňské sympozia

Irena Bukačová

Příspěvek k dějinám venkovského židovstva na Plzeňsku v 19. století

s. 268–282, resumé s. 282–283

Autorka uvádí nejprve několik statistických údajů o počtu židovských rodin na Plzeňsku v první polovině 19. století. Těžiště příspěvku leží v období emancipace židů v Rakousku po roce 1848, kdy bylo „israelitské“ obyvatelstvo postupně zcela zrovnoprávněno s ostatními spoluobčany. Prvním následkem uvolnění nuceného života v ghettech bylo v 50. a 60. letech 19. století stěhování židů na venkov a vznik celé řady nových židovských obcí ve vsích a malých městečkách. Od 80. let nastal opačný proces, tedy masový odchod židů z venkova do větších měst. Autorka představila nejvýznamnější profese, živnosti a zaměstnání, která židé provozovali a kterými se živili. Došla přitom k poznatku, že základy moderního průmyslu a obchodu kladli v západních Čechách právě židovské rodiny. Formou sondy jsou pak představeny poměry v židovských obcích čtyř městeček na severním Plzeňsku: v Kralovicích, Dolní Bělé, Nečtinech a Všerubech.

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist