Plzeňské sympozia

Hana Mášová

Duševně nemocní na okraji společnosti. Ústavy pro choromyslné

s. 241–252, resumé s. 252–253

První ústavy pro choromyslné v Praze a Brně byly budovány v rámci tzv. direktivních pravidel Josefa II. na konci 18. století. Pinelem a Esquirolem inspirované principy tzv. humánní léčby choromyslných se v českých zemích realizovaly v dalších stavbách ústavů zejména v druhé polovině 19. století, kdy se stalo úkolem zemských samospráv uspokojit nesmírně zvýšenou poptávku po umístění duševně nemocných. Mnohdy se improvizovalo a přestavovaly se staré objekty, ale bylo postaveno také několik ústavů, které se ctí snesly evropské srovnání. Přesto se musely po celou dobu své existence potýkat se stále stoupajícím nedostatkem míst a rovněž s kritikou směřující proti samé jejich podstatě. Vědeckému oboru tento trend prospíval, přesto pochybnosti, kdo do těchto ústavů patří a co tam pro něho může být uděláno, do jisté míry přežívají dodnes.

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist