Plzeňské sympozia

Hana Tillmanová

Divadlo pro všechny. Averinova sezóna v Praze (1875/76)

s. 222–225, resumé s. 225–226

Ve druhé polovině 19. století obyvatelé Prahy s oblibou navštěvovali letní divadla, tzv. arény; byla to pražská divadla stavěná na mimopražském území za městskými hradbami, orientovaná na široké vrstvy pražského měšťanstva. Jednou z nejzajímavějších arén bylo Teatro salone italiano, které vzniklo z podnětu italského divadelního podnikatele Eugenia Averina roku 1875. V tehdejších pražských poměrech Averinova aréna představovala podnik netypický a značně velkorysý – první stálé divadlo varietního typu se stolovým zařízením a restauračním provozem, které dokázalo pojmout přes 2000 diváků. Protože bylo postaveno na dluh, bylo pro ně existenčně důležité rychle získat stálý zájem diváků a udržet si vysokou návštěvnost. Díky promyšlené dramaturgii, která pružně reagovala na vkus publika i ekonomickému vzestupu pražské buržoazie se těmto snahám zvláště zpočátku dařilo, Teatro salone italiano se stalo velmi populární a dokázalo prosperovat. Příspěvek je věnován první etapě, v níž Averino svému divadlu vtiskl charakteristické rysy, týkající se nejen charakteru představení a produkce, ale i celkového provozu a fungování, jež převzali i další nájemci v následujících fázích.

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist