Plzeňské sympozia

Milena Secká – Martin Šámal

Sociální cítění manželů Náprstkových

s. 190–201, resumé s. 202–203

Vojta Náprstek (1826–1894) byl ve své době dosti významným pražským mecenášem. Velkou roli zde sehrála nesporně rodina a především vzor matky, které Praha pro její dobročinnost přezdívala „panímaminka od Halánků“. Náprstkovo sociální cítění se projevilo již v době studií, jak v Praze, tak i Vídni a pokračovalo i v jeho americké emigraci. Zajímal se nejen o postavení a život nových osídlenců, jako demokrat uznával i práva původních obyvatel a černošských otroků. Po návratu do vlasti začal jako jeden z prvních veřejně propagovat zakládání sociálních ústavů a seznamoval pražskou veřejnost na svých přednáškách s podobnými institucemi a velkými mecenáši především v anglo-americkém světě. Svým vzorem vedl k charitativní činnosti i své přátele a členky Amerického klubu dam.  Sociálním otázkám se rovněž věnoval z titulu pražského radního, ať již se to týkalo otázek hygieny, školství nebo sociálních ústavů. Ve všech jeho aktivitách jej podporovala manželka Josefa (1838–1907), o jejíž dobročinné činnosti se dovídáme většinou jen zprostředkovaně z korespondence. Po manželově smrti pomáhala potřebným bez rozdílu národnosti či vyznání, s pomocí přátel dokázala zorganizovat i velké mezinárodní akce (např. pomoc amerických Čechů postiženým živelnými pohromami apod.) a k charitativní činnosti vychovávala svým vzorem i mladé generace.

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist