Plzeňské sympozia

Martina Halířová

Vznik a činnost Zemské komise pro péči o děti a mládež

s. 151–155, resumé s. 156–157

 

Příspěvek se zabývá vznikem a činností České zemské komise pro ochranu dítek a péči o mládež v letech 1908-1914. Spolek aktivně působil i v době první světové války a první republiky. Česká zemská komise vznikla roku 1908 jako výsledek pořádání první konference na téma ochrany dětí. V článku je přiblížena činnost spolku v jeho počátcích a jeho snahy o zlepšení organizace ochrany dítěte. Spolek zakládal pobočné spolky ve formě Okresních komisí, vytvořil tak důležitou síť kontroly sociální péče o děti a mládež. Zároveň se podílel na jejím financování a sám zakládal nebo podporoval vnik nových speciálních ústavů zaměřených na výchovu nemocných dětí. Byl tvůrcem nového typu péče o sirotky - rodinných kolonií, jež měly dětem nahrazovat výchovu v rodinách. Kolonie musely splňovat podmínky stanovené Českou komisí, zároveň byla do nich pravidelně posílána kontrola. Rodinné kolonie stály na pomezí rodinné a ústavní výchovy. Jejich počet byl limitován ochotou přijmout děti do pěstounské péče a finančními prostředky komise. Česká zemská komise se stala důležitou organizační složkou sociální péče o děti a mládež, působili v ní odborníci z řad sociologů, lékařů a právníků. Ti umožnili položit pevné základy organizace, na něž Česká komise navazovala i v pozdějších dobách.

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist