Plzeňské sympozia

Stanislav Knob

Od živelného hnutí k jednacímu stolu, stávky v dlouhém 19. století

s. 71–79, resumé s. 80-81

Příspěvek přináší přehled základních dat o stávkovém hnutí v 19. století. Více než statistickým datům se však věnuje proměnám stávek, zkoumá jejich návaznost na sociální otázku prostřednictvím ekonomických, politických a společenských změn ve sledovaném období. Největší pozornost je věnována vlivu stávek jako nejsilnějšího nátlakového prvku dělnictva. Podle autorova názoru dochází k proměně stávkového hnutí od živelného nelegálního hnutí v organizovanou formu nátlaku, kterou využívaly dělnické organizace (zejména odbory) k posílení své pozice při jednání se zaměstnavateli a státem. Postupně jsou hledány také jiné formy nátlaku (veřejné schůze, rezoluce) a sociálního smíru pomocí tzv. institucionalizace konfliktů (pomocí kolektivních smluv, smírčích soudů). Tento prvek je dle Hanse Ulricha Wehlera hodnocen jako jeden ze základních subprocesů tzv. modernizace. Tato proměna je tak vnímána v širším kontextu procesu modernizace.

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist