Plzeňské sympozia

Lucie Kořínková

Nový kult jako tribuna sociálně vyloučených?

s. 58–66, resumé s. 67-68

Příspěvek je věnován anarchistickému časopisu Nový kult, vydávanému a vedenému spisovatelem S. K. Neumannem. Pozornost se soustřeďuje na období po r. 1900, kdy se Neumann dle svých proklamací pokoušel přetvořit původně společenskou a kulturní revui na politickou tiskovinu, která by našla masovější odezvu mezi dělnictvem, a stala se tak ideovou platformou propojení „intelektuálního" a „prakticistního" proudu českého anarchismu. Na základě analýzy obsahu Nového kultu v tomto období i toho, jakým způsobem je v listu konstruována modelový čtenář, docházíme k závěru, že se prvotní vizi dařilo naplňovat jen obtížně a že list daleko spíš sleduje zájmy a problémy mladé inteligence radikální orientace, která v dané době zatím jen obtížně hledala uplatnění v praktickém životě.

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist