Plzeňské sympozia

Eduard Burget

Stařešina katolických žurnalistů Tomáš Josef Jiroušek a jeho románová kronika Pod českým nebem

s. 44–55, resumé s. 55-57

 

Bývalý sociálně demokratický novinář, původně strojní zámečník Tomáš Josef Jiroušek (1858-1940) náležel společně s katolickými kněžími Tomášem Škrdlem a Rudolfem Horským k hlavním iniciátorům vzniku Křesťansko-sociální strany v Čechách v roce 1894. Jiroušek se od poloviny osmdesátých let 19. století začal systematicky věnovat novinářské profesi, nejprve v listech sociálně demokratických, později v tiskovinách vydávaných křesťanskými sociály (Dělník, Čech, Dělnické noviny, Vlast ad.). Od svého vstupu do politiky se živě zajímal o vše, co souviselo s křesťansko-sociálním hnutím; byl přímým účastníkem tehdejších politických bojů a polemik, systematicky budoval stranický archiv a knihovnu. Výsledky své dlouholeté činnosti shrnul v trojdílných Dějinách sociálního hnutí v zemích koruny České a následně ve čtyřdílném románě Pod českým nebem, na kterém pracoval dlouhých dvacet let. Své životní dílo koncipoval jako románovou dokumentární kroniku obdobným způsobem jako Alois Jirásek svůj román F. L. Věk. Jirouškovy Dějiny i román Pod českým nebem jsou dnes cenným zdrojem informací a těžko dohledatelných biografických i místopisných údajů (např. adresy sociálně demokratických a křesťansko-sociálních listů, adresy a názvy kaváren, hospod a podniků, kde se scházely katolické a dělnické spolky atp.). Sám Jiroušek ve svém románě vystupuje pod pseudonymem Táda Rousek. Příspěvek se zaměřuje na osobnost Tomáše Josefa Jirouška, výrazného politického aktivistu a zároveň autora-kronikáře, jehož dílo má dnes nejen hodnotu dokumentární, ale je svým způsobem obrazem dobových politických polemik a vášní, které zmítaly nejen stranu křesťansko-sociální, kde se Jiroušek hlásil ke konzervativnímu proudu, ale zejména politického boje, který křesťanští sociálové vedli se svými největšími konkurenty, sociálními demokraty. Jirouškovo dílo je proto apologií křesťanského socialismu jako jediné cesty vedoucí k sociálně spravedlivé společnosti.

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist