Plzeňské sympozia

Johannes Gleixner

K původní debatě T. G. Masaryka s marxisty

s. 33–41, resumé s. 41-43

 

Příspěvek je věnován původní debatě T. G. Masaryka s marxisty. Autor ukazuje, že Masaryk se v podstatě zúčastnil již existující diskuze. Vídeňský týdeník Die Zeit se snažil například vést debatu s marxisty v německé sociální demokracii už od roku 1896 a objasnit tím postavení vědeckého socialismu v měšťanské společnosti. Marxistům se ale do té doby dařilo omezit diskusi na sociálně demokratický tisk. Masarykovy články o „krizi v marxismu" to změnily. Pro vydavatele Die Zeit, Heinricha Kannera byl Masaryk dlouho hledaným „měšťanským" intelektuálem, který byl schopen vyzvat marxisty k filosofické diskuzi. Marxistická ortodoxie formulovaná Karlem Kautskym už byla ve sporu s revisionismem Eduarda Bernsteina. Masarykovi se podařilo získat Bernsteina pro Die Zeit. Diskuze se rozšířila a Masaryk se stal „korunním svědkem revisionismu", i když s ním filosoficky měl jenom málo společného. Kromě toho Masarykův pokus kritiky marxismu silně působil také tím, že se snažil přímo vykládat díla Marxe a Engelse. Kritizoval nejen marxismus, ale taky samy marxisty, kterým vyčítal špatné pochopení jejich vlastní ideologie. V průběhu diskuze se ukázalo, že místo otištění a forma příspěvků může být důležitější než obsah argumentace. O sociální vizi a utopii tedy často nerozhoduje ideový základ, ale historický okamžik a osoba toho, kdo ji formuluje.

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist