Plzeňské sympozia

Tomáš Petráček

Paupertas meretrix. K církevní reflexi sociální otázky v 19. století

s. 22–30, resumé s. 30-32

Ve svém příspěvku se autor zabývá reflexí sociální otázky v řadách církevních elit na českém území v 19. století. Nejprve líčí postoje papežství k sociální otázce v podobě vydání encykliky Rerum novarum a rovněž významné sociální aktivity evropských katolíků v Německu, Francii či Švýcarsku. Následuje pasáž věnovaná sociálnímu dílu ženských řeholních kongregací, které významně přispěly ke konkrétnímu zmírnění dopadů průmyslové revoluce. Ve zprávách královéhradeckých biskupů ad limina se sociální otázka objevuje hlavně kvůli rozmachu alkoholismu mezi dělníky a nádeníky a destrukci jejich sociálního a náboženského života, případně kvůli rozvoji socialistického hnutí, které je kvůli svému antiklerikalismu vnímáno jako nepřátelské a nežádoucí. Hlavní část studie je věnována unikátnímu prameni pro vhled do vnímání sociální otázky z pera P. Bohumila Hakla, faráře v Hořicích v Podkrkonoší v poslední třetině 19. století. Jeho postřehy zaznamenané ve farní kronice poskytují cenné informace k životnímu modu a stylu tamního továrního dělnictva, zprostředkují úhel pohledu očima místního katolického duchovního a rovněž nabízí jedno možné interpretační vodítko pro antisemitsky laděné výpovědi českých elit 19. století. Ačkoliv Hakl rozhodně nebyl nepřítel nových technologií o sobě či vědeckého a technického pokroku, jejich dopady pro život továrního dělnictva a české populace obecně právem viděl jako katastrofální.

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist