Plzeňské sympozia

Miloš Havelka

Sociální vize a utopie: „sociální otázka“ mezi pauperizací a modernizací

s. 11–19, resumé s. 20-21

Problémy vzniku a vývoje „sociální otázky" a politické emancipace pracujících tříd (a s tím spojených sociálních vizí a utopií) v 19. století jsou viděny v širších souvislostech dlouhodobých civilizačních procesů industrializace, urbanizace, centralizace a byrokratizace státu a zejména obecné modernizace evropských společností. Komplementárním jevem bylo postupující prosazování středních tříd, které zejména v českém prostředí stále zřetelněji obsazovalo prostřednictvím mladočeské strany veřejný prostor. Na této folii jsou tematizovány dva aspekty „sociální otázky", politicky a kulturně disciplinační, diskutované jednak zužujícím způsobem pod nadpisem „třídní boj", jednak v souvislosti s negativními jevy urbanizace (prostituce, sebevražednost, alkoholismus), a sociálně emancipační, spojený s obecnou demokratizací společnosti, s prosazováním všeobecného hlasovacího práva, s růstem vzdělanosti a s uznáváním lidských práv, který stimuloval vznik moderního demokratického sociálního státu.

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist