Plzeňské sympozia

Eva Chodějovská

Milán a jeho okolí Antonína Dobroslava Výška v kontextu dalších českých průvodců po Miláně ze čtyřicátých let 19. století

s. 200–217, s. resumé 216–217

Ve čtyřicátých letech 19. století byly publikovány tři průvodce po Miláně od českých autorů. Lombardská metropole sice nepatřila k nejnavštěvovanějším městům na Apeninském poloostrově, ale tyto cestovatelské příručky zde nacházely početné publikum v českém úřednictvu a českých příslušnících rakouské vojenské posádky. Knihkupec Karel Rettig, působící krátkodobě v Miláně před svým odchodem do Terstu, vydal v roce 1844 stručného průvodce po milánském dómu a dalších kostelech ve městě Der Dom von Mailand. Touto knihou se inspiroval polní kaplan Karel Mensinger, který spojil druhou polovinu svého života s Itálií, když v Rettigově knihkupectví publikoval rozsáhlejší Stručné popsání hlavního chrámu v Miláně v roce 1845. Mensinger aktivně spolupracoval se šlechtickým vychovatelem, učitelem jazyků a překladatelem, v Miláně od roku 1836 působícím Antonínem Dobroslavem Výškem na vydávání českých knih. Mezi nimi vynikl právě Výškův průvodce Milán a jeho okolí z roku 1847. Příspěvek se zabývá analýzou těchto knih a jejich srovnáním s obdobnými dobovými průvodci po Miláně.

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist