Plzeňské sympozia

Proceedings from the 40th Pilsen Symposium have been published

In the Academia Publisher (Prague) has came out a new volume from the proceedings edition devoted to the Czech culture of the 19th century: Zdeněk Hojda and Eva Bendová (eds), Od práce k zábavě. Volný čas v české kultuře 19. století [From work to entertainment: Spare time in Czech culture of the 19th century].

Available at your favorite booksellers, in March 2021 for sale online.

 

Understand a Second, 22.–24. February 2018

Dear Colleagues and Colleagues,

Do not forget the organizers of the Pilsen symposium "Understand a second", 22.-24. February 2018, Kateřina Piorecká (Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences) to fill-in and send the application form no later than 12th February 2018.
You will find the application form in the Contacts field.

We look forward to you!

2. 2. 2018

The New Proceedings of Pilsen Sympozium "The Light, Schadows and the Darkness" have just come out

Academia publishes the new volume of Pilsen Sympozium "The Light, Schadows and Darkness" edited by Zdeněk Hojda, Marta Ottlová, and Roman Prahl. More information on our webside in Publications section.

26/2/2018

 

PROGRAM 39. ROČNÍKU SYMPOZIA

Zrození lidu v české kultuře 19. století

Plzeň, 28. 2. – 2. 3. 2019

Pořádají Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. ve spolupráci se Západočeským muzeem a Západočeskou galerií v Plzni

Přednáškový sál Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2

 

čtvrtek 28. 2.

9.00 registrace, ranní káva

9.30 zahájení sympozia, úvodní slovo (Pavla Machalíková, Tomáš Winter)

Zkoumání a sběry lidové kultury

10.00–10.15       Jiří Woitsch, Mezi ruchadlem a českou chalupou. (Ne)objevení „lidové“ invence v 19. století a jeho důsledky pro výzkum tzv. lidové kultury

10.15–10.30       Daniel Drápala, Od věcí veskrze škodlivých k národnímu pokladu. Složité cesty akceptace tradiční kultury jako součásti kulturního dědictví národa

10.30–10.45       Milan Ducháček, Zakladatelé Českého lidu a jejich německé inspirace na poli antropologie a etnografie

10.45–11.00       Martina Pavlicová, „Ve vlastní při.“ František Bartoš a jeho dílo v kontextech vývoje zájmu o tradiční lidovou kulturu 

11.00–11.30       diskuse

11.30–13.30       přestávka

Národní identita a identifikace

13.30–13.45       Alena Křížová, Role svérázového kroje v české společnosti

13.45–14.00       Michal Fránek, Sem nevnikla ta bledá nuda žití… Hledání moravského lidu v české literatuře 19. století

14.00–14.10       Jana Mezerová, Lidovost v německých regionálních vlastivědách na příkladu horního Ponisí (diskusní příspěvek)

14.10–14.25       Dana Hučková, Slovenská ľudovýchovná literatúra poslednej tretiny 19. storočia ako súčasť ideologického programu národného hnutia

14.25–14.45       diskuse

14.45–15.15       přestávka

15.15–15.30       Jan Galeta, Poučení z lidového stavitelství na stránkách architektonických časopisů v dlouhém 19. století

15.30–15.45       Věra Vostřelová, Moderní nebo národní? Vernakularismus v české a českoněmecké architektuře po roce 1900

15.45–16.00       Dana Bořutová, K otázke národného štýlu v podmienkách Uhorska (konstrukt uherského státního národa a jeho odraz v architektuře)

16.00–16.30       diskuse

 

17.00                                     Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800–1960. Vernisáž výstavy, Západočeská galerie v Plzni, Masné krámy

 

pátek, 1. 3.

Lidový čtenář a vypravěč

9.00–9.15                            Claire Mádl, Co dějiny četby udělaly lidové kultuře

9.15–9.30                            Alice Jedličková, Orální vyprávění jako matrice vyprávění literárního. Lidovost původce nebo adresáta?

9.30–9.45                            Pavlína Dušková, Josef Kajetán Tyl a jeho „lidovýchovná“ periodika Pražský posel, Sedlské noviny

9.45–10.00                         Jakub Machek, Od jízdy vzduchem po řádění zvrhlého nemravy v Karlíně. Lidová kultura jako základ vznikající populární kultury na konci 19. století

10.00–10.30 diskuse

10.30–10.50 přestávka

Apropriace, citace, reinterpretace

10.50–11.05       Martin Hrdina, „Pro samé hrady a zříceniny neviděti kraj, lid, život…“ Napětí mezi historismem a regionalismem na příkladu Zbudovských blat

11.05–11.20       Pavel Šidák, Apropriace lidové slovesnosti a žánr (lidové) pohádky

11.20–11.40       diskuse

11.40–13.30       přestávka

13.30–13.45       Marta Ottlová, Lidová píseň na cestě k jedinečnosti národní hudby

 

13.45–14.00       Jiří Kopecký, Od lidové písně k Fryderyku Chopinovi

14.00–14. 15      Lenka Křupková, Lidová píseň jako záchrana skladatelské invence Vítězslava Nováka

14.15–14.45       diskuse

14.45–15.15       přestávka

15.15–15.30       Lucia Almášiová, České inšpirácie a podnety v činnosti slovenského etnografa a fotografa Pavla Socháňa

15.30–15.40       Katarína Beňová, Zhromaženie slovenského ľudu Petra Michala Bohúňa. Ľudové zoskupenie alebo pokus o historickú maľbu? (diskusní příspěvek)

15.40–15.55       Lenka Merglová Pánková, Cesty Koulova ornamentu

15.55–16.10       Lada Hubatová Vacková, Estetický socialismus, umění lidem a lidu: hnutí Arts and Crafts, vernakulární princip a ohlasy nás

16.10–16.40       diskuse

18.00                                    vernisáž výstavy Jan Koula – vlastimil a novorenesančník v Západočeském muzeum v Plzni

 

sobota 2.3.

Zpochybnění lidové kultury

9.15–9.30            Ivana Taranenková, Ľud jako ten „druhý“

9.30–9.45            Marcela Mikulová, Spochybnená paradigma národnej mytológie u Jozefa Gregora Tajovského

9.45–10.30                          diskuse, přestávka

10.30–10.40       Marek Krejčí, Folklorismus a komercionalizace lidové kultury (diskusní příspěvek)

10.40–10.55       Ludmila Hůrková, Podoba venkovské architektury 19. století v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

10.55–12.00       závěrečné shrnutí, závěrečná diskuse, zakončení sympozia

 

Man and Machine in the 19th Century Bohemian Culture

Proceedings of the 32th annual symposium on 19th-century issues has come out in the Academia publishing house. 

Unvisible Loyalty, Pilsen 2015

On 26-28 February 2015 an international conference will take place in Pilsen entitled “The Unvisible Loyalty”. This three-day meeting of specialists is the 35th year of interdisciplinary conferenc held in Pilsen, focusses on the problem of the fidelty, the oath and the loyalty in the Austrian-German-Czech society in the 19th century.

Venue: Západočeské muzeum (Westbohemian Museum), Kopeckého sady 2,  4A, Pilsen.

Plzeň 2015: Invisible Loyalty? Austrians, Germans and Czechs in 19th-Century Czech Culture

The organisers of the 35th Plzeň Symposium on 19th-Century Issues have announced that the theme for the Symposium on 26-28 February 2015 will be “Invisible Loyalty? Austrians, Germans and Czechs in 19th-Century Czech Culture”.

 The concept of loyalty is used by psychologists, sociologists, writers on religion, lawyers, cultural and social historians, political economists, and contemporary theorists on management, in connection with slightly ambivalent terms such as loyalty oaths, patriotism, professional loyalty, and personal integrity.

Since the classical description in the philosopher Josiah Royce’s book The Philosophy of Loyalty (1908), the interpretation of loyalty has developed as that of duty that places non-personal (or impersonal) duty above the feeling of personal responsibility. Loyalty, the manifestation of inner confidence and commitment, can be displayed towards an individual, a group, or society. The key question can be considered to be that of the forms in which it is displayed and the value ambivalence of its implementation. Recently this analytical category has been used, for example, as a productive concept in the historical works of German experts on Czech history (e.g. M. Schulze-Wessel (ed.), Loyalitäten in der Tschechoslowakischen Republik 1918-1938. Politische, nationale und kulturelle Zugehörigkeiten, 2004; Volker Zimmermann, Peter Haslinger and Tomáš Nigrin (edd.), Loyalitäten im Staatssozialismus: DDR, Tschechoslowakei, Polen, 2010), but it had already been developed earlier, for example in American sociolinguistic studies (e.g. Joshua Fishman, Language loyalty in the United States, 1966). The relevance of the issue of loyalty in Czech society today is testified to by the continuing debates on the relationships between the Czechs and the Habsburgs, the Catholic Church, the political institutions of the Austrian monarchy, and the aristocracy (and of course in the opposite direction as well). However, these debates do not work with the concept of loyalty at all, although an awareness of its existence would clarify the position of its adherents and opponents.

The 35th Plzeň Interdisciplinary Symposium which is being prepared will be devoted to the historical roots and development of the multinational Czech-German-Jewish society in the Austrian monarchy during the “long” 19th century. Questions will be raised about the motives and forms of action of both those who stabilised and supported, and those who disturbed and destroyed the political, confessional, military, social, and cultural system of the Czech lands in the “long” 19th century, processes that took place through the interventions of various actors in various contexts, defined by linguistic, local and time-related criteria. We intend to pay particular attention to an analysis of the loyalty of the inhabitants of the Czech lands towards the Habsburg dynasty, towards Czech culture (whether defined geographically or linguistically), and towards the “supranational” institutions of the Monarchy (the Church, the army, and the school system). We will of course also take an interest in the positions of those who for various reasons refused to maintain a position of loyalty.

This contentious theme, posing questions that are relevant to today’s global but by no means harmonious world, needs to be reflected on in a broader framework – both across individual disciplines, and in a debate with colleagues from other countries, especially the German-speaking ones. The date chosen for holding the symposium – in 2015, when Plzeň will be a European Capital of Culture – thus underlines the relevance and importance (not only for experts in the field) of the theme we have outlined.

The Symposium will be organised by the Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, and the Institute of Czech Literature, Academy of Sciences of the Czech Republic.

Papers together with a summary (100 characters) can be submitted up until 30 September 2014. The selection of papers for inclusion in the programme will be made by a broader organisational committee.

More information about the Symposium programme is available from:

 

Pavla Machalíková: machalikova@udu.cas.cz

Václav Petrbok: petrbok@ucl.cas.cz

Taťána Petrasová: petrasova@udu.cas.cz

 

25. 8. 2014

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist