Dagmar Mocná

Tělo jako limit tvorby. Poslední desetiletí života a díla Jana Nerudy

318–329, resumé s. 329–330
Příspěvek na příkladu Jana Nerudy sleduje, zda a v jakých ohledech může spisovatelův zdravotní stav ovlivnit povahu jeho tvorby. Nerudovy zdravotní obtíže v posledních 11 letech jeho života sice objektivně vzato nebyly příliš vážné, nicméně ve svých důsledcích znamenaly poměrně drastická omezení v rámci jeho spisovatelské profese. Spisovatel kvůli potížím s nohama přestal docházet do redakce Národních listů a nemohl se účastnit společenského a kulturního života tak jako dosud, což mělo bezesporu dopady na jeho orientaci v soudobém literárním životě. Zdravotní potíže a z nich plynoucí péče o nemocné tělo však především znamenaly radikální omezení času, jejž mohl věnovat práci (u psacího stolu nemohl sedět déle než půl hodiny a jiným způsobem pracovat nedokázal anebo nechtěl). Tato situace podle našeho názoru znamenala v rámci jeho celoživotního rozhodování mezi poezií a prózou jednoznačnou preferenci básnické tvorby. Neruda sice dál pokračoval v psaní fejetonů (jejich počet ovšem výrazně klesl, a jejich tematické spektrum se tím omezilo na nedělní zábavnou causerii), avšak navzdory svým tvůrčím plánům, spřádaným před zhoršením jeho zdravotního stavu, už nenapsal žádnou povídku, natož pak prózu většího rozsahu. Zato v této době vznikla významná část jeho zralé básnické tvorby, zařazená do sbírek Balady a romance, Prosté motivy a Zpěvy páteční. Nerudova básnická produktivita však nebyla po celé období jeho zhoršeného zdravotního stavu stejná a poezie nehrála v posledním desetiletí jeho života stále tutéž úlohu. S tím, jak se prodlužovala doba jeho chronických zdravotních potíží, klesala i jeho básnická produktivita; v posledních letech svého života psal už jen příležitostné básně, satirické glosy a verše věnované konkrétním osobám, primárně neurčené ke zveřejnění. Přesto i v této době vzniklo několik hodnotných čísel intimní lyriky svědčících o tom, že zdravotní potíže nejen nezničily Nerudův básnický potenciál, nýbrž že pro něho byly důležitou životní zkušeností, jež dodala jeho poezii nový rozměr.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha