Tomáš Winter

Krása a ošklivost divochů

184–193, resumé s. 194
Jedním z frekventovaných témat cestovatelů při popisech cizích krajů byl tělesný vzhled domorodého obyvatelstva. Obecně platilo pravidlo, že čím byla tělesná konstituce odlišnější od Evropanů, tím větší pozornost strhávala. Při těchto popisech pisatelé pracovali se známou opozicí „našeho“ a „jiného“. Příspěvek sleduje, jak byly esteticky hodnoceni příslušníci tzv. primitivních, kmenových kultur, mezi něž se tradičně řadí původní obyvatelé Ameriky, Afriky a Oceánie. Všímá si postojů Louise-Antoina de Bougainvilla, Charlese Darwina, Emila Holuba, Enriqua Stanka Vráze i dalších autorů k fyziognomické konstituci „divochů“ i k jejich způsobům tělesného zdobení. Tyto názory na jedné straně vypovídají o individuálním vkusu a preferencích jednotlivců, na straně druhé odrážejí určité ideologické a koloniální stereotypy. Vedle příkré rasové teorie jde zejména o ideu tzv. ušlechtilého divocha.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha