Martin Pelc

Konstrukce sportu jako maskulinní domény: příklad alpinismu

149–155, resumé s. 156
Příspěvek se zamýšlí nad genderovým kódováním moderního sportu na příkladu alpinismu. Poukazuje na fakt, že rozdílné uplatnění pohlaví nesouvisí primárně s jejich biologickými rozdíly. Významnější roli sehrály sociokulturní aspekty pohledu na mužské a ženské tělo a mužský a ženský charakter. Převládající měšťanský hodnotový kodex zakazoval ženám extrémně fyzicky namáhavé aktivity, neboť jejich tělo považoval za slabší než tělo mužské, jejich charakter za spíše pasivní a jako jejich úděl chápal péči o privátní sféru. V neposlední řadě omezovala ženy v putování po velehorách aplikace dvojí morálky, jež mužům tolerovala, co bylo ženám striktně zapovězeno. Alpinismus byl ideologicky přistřižen na míru mužům: nejenže odpovídal představě o silném mužském těle, ale nalézal opěrné body i v maskulinní charakterologii.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha