Václav Fronk

Tělo a emoce v českých humoristických a satirických časopisech na přelomu 19. a 20. století

119–127, resumé s. 128
Příspěvek pojednává o rozmanitých možnostech využití motivů těla v humoristicko-satirickém tisku, především na stránkách předního českého periodika Humoristických listů. Smích je v evropské kultuře chápán jako projev tělesnosti; tělo je však v karikatuře konce 19. století vnímáno převážně jako něco odpudivého. Z hlediska konstrukce protikladu „my“ a „oni“ je u stereotypu „těch druhých“ tělesnost záměrně zvýrazněna, a působí proto omezeně a poživačně; narozdíl od autostereotypu, který jeví tendenci dosáhnout vyšších, duchovních hodnot. Tyto negativní rysy pravidelně mívá zvýrazněná tělesnost jak v případě národnostní konfrontace, tak u sociálnědemokratické produkce. Politická satira nabývá s přelomem století na brutalitě, a to pod vlivem mnichovského Simplicissima. Proměnu k příznivějšímu vnímání tělesnosti dokládá na začátku 20. století rostoucí obliba erotických motivů. Vídeňské listy, jako Die Muskete, zavádějí v posledních předválečných ročnících dokonce zvláštní „plážová“ čísla. Stranou pozornosti nezůstávají v souvislosti s reflexí těla ani fenomény moderní doby, jako jsou technika a sport.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha