Andrea Pokludová – Helena Svatošová

Sokolové, turneři a obecní samospráva (Praha, Opava, Olomouc)

59–69, resumé s. 70
V duchu Jahnova odkazu – pěstování a šíření cvičení za účelem zlepšení a posílení branné schopnosti a národního uvědomění německého národa – byly v Opavě, zemském hlavním městě Rakouského Slezska, a v Olomouci, správním centru Hané, založeny na počátku 60. let 19. století turnerské spolky. V obou lokalitách existovaly úzké vazby mezi vedením turnerských spolků a německou samosprávou města. Zejména v Opavě byla činnost spolku Turnverein hojně podporována z obecních prostředků; za vyvrcholení podpory spolkové činnosti opavských turnerů je možno pokládat uspořádání XI. krajského turnerského sletu v Opavě. Mezi ryze českou správou hlavního města Prahy a největší národní českou tělovýchovnou organizací Sokol se během prvních padesáti let existence Sokola vyvinula velmi úzká vazba: pražská obec byla Sokolu ideovou i praktickou záštitou a mecenáškou, Sokol poskytoval Praze příležitost k sebeprezentaci, reprezentaci a posílení prestiže. Toto vzájemné pouto bylo posíleno i personálním propojením. V textu jsou naznačeny různé podoby spolupráce, zvláště pak finanční podpora sokolských aktivit, včetně mezinárodních, ze strany města. Naznačen je i vztah městské správy ke sportu, především k olympijskému hnutí.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha