Marek Waic

Rej těl v rytmu vlastenectví – sokolské slety ve zlaté éře českého nacionalismu

51–57, resumé s. 58
Sokolská organizace, která byla založena v únoru 1862, prošla ve svém prvním dvacetiletí obdobím vzestupu i krize. Renesanci sokolského hnutí potvrdil první sokolský slet v roce 1882, který řídil zakladatel Sokola Miroslav Tyrš a který položil v českých zemích základy tradice masových tělocvičných vystoupení, jež je živoucí dodnes. Sokolské slety se do vypuknutí první světové války postupně staly počtem svých účastníků i diváků největší společenskou událostí českého společenského života a okázalou demonstrací národního sebevědomí. Od konce 19. století nabylo sokolské hnutí, především svojí misí ve slovanských zemích, evropského rozměru a úspěšně konkurovalo německému turnerství, s jehož Turnfesty se sokolské slety nepřímo poměřovaly. Od počátku éry sokolských sletů spolupracovali na jejich kulturních programech přední čeští umělci. V meziválečném období se slety rozvinuly v obrovské podniky, výborně organizované a finančně úspěšné. Éru završil X. všesokolský slet v červenci 1938, který se změnil v největší manifestaci odhodlání Čechů bránit Československou republiku proti nacistům.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha