Jiří Rak

Péče o tělo vlastencovo

46–49, resumé s. 49–50
Česká národní ideologie v první polovině 19. století se tělesností příliš nezabývala. Národní snažení zdůrazňovalo svou ideální povahu a při popisu tělesných vlastností se žurnalistika i literatura omezovaly jen na obecné charakteristiky. Stranou vlastenecké pozornosti zůstávala také tělesná cvičení. Až v druhé polovině čtyřicátých let se setkáváme s výzvami k zavedení tělocviku v národních školách. Prioritou českých národovců bylo vzdělání, péče o mateřský jazyk a šíření národního vědomí, zatímco tělesná zdatnost byla spojována hlavně s vojskem. Česká národní společnost se navíc skládala ze středních vrstev, pro něž byla tělesná zátěž každodenní záležitostí, a její příslušníci tudíž nepotřebovali vyhrazovat tělesným aktivitám zvláštní prostor a přikládat jim přehnaný význam.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha