Lenka Ovčáčková

Monistický světonázor Ernsta Haeckela a jeho recepce v Čechách

27–35, resumé s. 35
Ernst Haeckel (1834–1919) se stal iniciátorem monismu, nového přírodovědeckého nazírání na svět. Ve svém díle se snažil spojit Goethovu myšlenku metamorfózy přírody s Darwinovým evolučním učením. Haeckelova příroda je obdařena duší , vědec hledá jednotu boha a světa, ducha a hmoty, schopnosti a látky, anorganicé a organické příroy. Nové monistické nazírání světa, které propagoval Haeckel v 60. letech 19. století bylo přijímáno také v Čechách, zvláště v pracích Josefa Adolfa Bulova a Františka Václava Krejčího.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha